Pengurangan Vektor

Pengurangan vektor pada prinsipnya sama dengan penjumlahan, tetapi dalam hal ini salah satu vektor mempunyai arah yang berlawanan. Misalnya, vektor A dan B, jika dikurangkan maka:

A - B = A + (-B)Di mana, -B adalah vektor yang sama dengan B, tetapi berlawanan arah.