Endosperm dalam Biji


Endosperm adalah jaringan cadangan makanan bagi embryo, mempunyai chromosone 3n (triploid) pada angiospermae dan n (haploid) pada gymnospermae. Endosperm pada angiospermae berasal dari penyatuan salah satu sperm cell yang haploid dengan dua pollar nuclei (triple fusion) sehingga terbentuk jaringan yang triploid.

Tiga tipe pembentukan endosperm
  1. Tipe nuclear
  2. Tipe cellular
  3. Tipe helobial

Makanan Cadangan dalam Biji

  • Karbohidrat
Karbohidrat merupakan bagian yang terbesar pada kebanyakan biji. Terdapat sebagai zat tepung (starch) dalam bentuk disaccharides dan polysaccharides, dijumpai dalam embryo maupun endosperm
  • Lemak (fats)
Lemak dan minyak umumnya terdapat di dalam tumbuhan baik pada organ vegetatif maupun pada organ reproduktif, tetapi lebih banyak dalam biji sebagai makanan cadangan.
  • Protein
Kadar protein pada biji legumes umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan biji tanaman family lainnya.

Anda Telah Membaca Endosperm dalam Biji

Semoga Artikel Endosperm dalam Biji Bisa Bermanfaat untuk kita semua. Jika Ada Hal yang ingin ditanyakan, Silahkan Komentar atau Hubungi kami via Web Chat yang tersedia